Vrije vestiging en zelfs 0% winstbelasting

Medio 2018 is de Exportfaciliteit (± 3,2% winstbelasting) vervangen door een vrijstelling van winstbelasting voor het buitenlandse resultaat. De onderneming hoeft, in tegenstelling tot de E-zone regeling, niet in een bepaald gebied gevestigd te zijn om van dit belastingvoordeel te profiteren: elke gewenste plaats op Curaçao komt in aanmerking voor de vrijstelling.
Deze faciliteit is geïntroduceerd voor internationaal opererende bedrijven. Voor bedrijven die hiervan gebruik maken, is het buitenlandse resultaat vrijgesteld van winstbelasting.

Waarom de vrijstelling van winstbelasting op Curaçao?

De faciliteit biedt in oorsprong een alternatief aan bedrijven die momenteel nog gebruik maken van de voor de offshore geldende overgangsregeling (tot 01.01.2020). De faciliteit is echter uitgebreider dan de offshore regeling en ook toegankelijk voor nieuw toetredende exportvennootschappen. Voor bedrijven op Curaçao die profiteren van deze faciliteit is het buitenlandse resultaat dus vrijgesteld van winstbelasting.

Bij een winst van € 100.000,- betaalt u in Nederland € 20.000 vennootschapsbelasting. Bij een winst groter dan € 200.000 betaalt u in Nederland 25% vennootschapsbelasting. In Curaçao betaalt u over in het buitenland behaalde winst geen vennootschapsbelasting (winstbelasting).

Voor wie is de vrijstelling bedoeld?

Het 0%-tarief is bedoeld voor bedrijven met onderstaande specificaties:

 • De meest voorname eis is dat het bedrijf zijn winst uit op het buitenland gerichte activiteiten behaalt. Op buitenland gerichte activiteiten gezien vanuit Curaçao welteverstaan. Alleen de buitenlandse winst is vrijgesteld; of
 • Het bedrijf (importeert en) exporteert goederen; of
 • Het bedrijf richt zich op internationale handel en diensten die met of ten behoeve van elektronische communicatie- en informatiemogelijkheden kunnen worden uitgevoerd; of
 • Het bedrijf verricht hersteldiensten en/of onderhoudsdiensten op Curaçao, aan goederen van buiten Curaçao gevestigde ondernemingen of
 • Het bedrijf richt zich op internationale opslagdiensten; of
 • Het bedrijf verstrekt of beheert leningen; of
 • Het bedrijf geniet voordelen uit kwalificerende immateriële activa (ontwikkeling op Curaçao, danwel in opdracht van een Curaçaose vennootschap én goedkeuring door Bureau Telecommunicatie en Post.
 • Het bedrijf kan zowel lokale als buitenlandse aandeelhouders hebben.

Aanwezigheid (substance eis) op Curaçao

Het bedrijf moet over voldoende substance (aanwezigheid) op Curaçao beschikken. Toetsing geschiedt aan de hand van:

 • Vestigingsadres op Curaçao (kan via onze partners IQ-EQ of Workspot geregeld worden);
 • Minimaal 50% van de statutaire en beslissingsbevoegde bestuursleden woont of is gevestigd op Curaçao, dit kan eventueel via onze partner IQ-EQ gerealiseerd worden;
 • Deze bestuursleden beschikken over de benodigde professionele kennis om hun taken (besluitvorming over transacties, afhandeling van transacties) naar behoren uit te voeren;
 • Het bedrijf beschikt over een bij de aard en omvang van de activiteiten passend aantal gekwalificeerde voltijd werknemers;
 • De bestuursbesluiten worden op Curaçao genomen;
 • De belangrijkste bankrekeningen van het bedrijf zijn geopend bij banken op Curaçao;
 • De boekhouding wordt op Curaçao gevoerd (kan via onze partner WB Accountants | Belastingadviseurs geregeld worden);
 • Het bedrijf loopt een reëel risico met betrekking tot geldleningen of rechtsverhoudingen die ten grondslag liggen aan de ontvangen en betaalde rente, royalty’s, huur en dergelijke;
 • Het bedrijf wordt niet ook in een ander land fiscaal als inwoner beschouwd;
 • Het bedrijf heeft een passend bedrag aan jaarlijks terugkerende lokale operationele kosten.

Bepaalde diensten zoals dienstverlening van notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs, managementdiensten en (her)verzekeringsdiensten  zijn uitgesloten van de 0% winstbelasting.

Voorbeeld businesscases

Bij diverse internationale handelsactiviteiten kan zowel voor vestiging in een E-zone als voor de vrijstelling winstbelasting gekozen worden. De keuze zal steeds meer op de vrijstelling winstbelasting vallen. Voorbeelden van mogelijke bedrijfsactiviteiten die vrijgesteld kunnen zijn:

Vrijstelling winstbelasting voor uw bedrijf?

De vestiging hoeft niet plaats te vinden op specifieke locaties op Curaçao, waardoor de vestigingskosten relatief laag kunnen zijn.
Wilt u met uw bedrijf ook profiteren van de vrijstelling winstbelasting? Wij adviseren u met kennis van zaken, graag over alle aspecten hiervan. Neem vrijblijvend contact met ons op. SmitsvandenBroek Adviseurs | Accountants heeft via haar partner WB Accountants | Belastingadviseurs jarenlange ervaring in fiscaliteiten en accountancy op Curaçao. Onze adviseurs kennen alle aspecten van de vrijgestelde winstbelasting en de E-zones.

Lees verder > Voordelen van vestiging op Curaçao
Lees verder > Kostenstructuur