Wat houdt E-zone in?

De E-zones zijn in 2001 ingevoerd. E-zones zijn aangewezen locaties op Curaçao. Voor (vestigingen van buitenlandse) bedrijven in een E-zone geldt een winstbelasting (vennootschapsbelasting) tarief van slechts 2%. Deze mogelijkheden zijn volkomen legaal en biedt (Nederlandse) bedrijven de mogelijkheid te profiteren van significante belastingvoordelen op Curaçao.

Hoe regel ik mijn boekhouding op Curaçao?

Op Curaçao kunt u gebruik maken van betrouwbare accountantskantoren, zoals WB Accountants | Belastingadviseurs. Zij zorgen ervoor dat de administratie zodanig wordt ingericht dat kan worden aangetoond dat de voordelen behaald zijn uit het buitenland.

Wat houdt de vrijstelling winstbelasting in?

Deze faciliteit is medio 2018 ingevoerd en vervangt de eerdere Exportfaciliteit.  Winsten ontstaan in het buitenland ter zake van leveringen en diensten aan niet op Curaçao gevestigde afnemers zijn geheel vrijgesteld van winstbelasting.

Zijn deze mogelijkheden legaal?

De E-zone en de vrijstelling winstbelasting zijn volkomen legaal. Deze fiscale faciliteit(en) zijn tot stand gekomen in samenwerking met Nederland en goedgekeurd door de OESO ter bevordering van de werkgelegenheid, het deviezenverkeer en de financiële sector van Curaçao.

Hoe kan het belastingtarief zo laag zijn?

De E-zone wetgeving en de vrijstelling winstbelasting op Curaçao zijn ingevoerd om de economie van Curaçao te bevorderen, onder meer door het bevorderen van de deviezenstroom. Curaçao profiteert als land van de bedrijven die zich er vestigen, terwijl de bedrijven op hun beurt profiteren van het gunstige fiscale én meteorologische klimaat van Curaçao.

Zitten er haken en ogen aan de E-zone wetgeving en de faciliteit van de vrijstelling winstbelasting?

Nee, zolang een bedrijf aan de gestelde voorwaarden voldoet, zijn de regelingen zeer interessant. De voorwaarden leest u bij E-ZONE en Vrijstelling winstbelasting.

Voor welke bedrijven zijn de E-zone en de vrijstelling winstbelasting interessant?

Vestiging in een E-zone of gebruik maken van de vrijstelling winstbelasting kan voor zeer veel bedrijven en bedrijfsactiviteiten interessant zijn. Voorwaarde is dat het bedrijf internationaal handelt (in goederen of diensten) en dat (een deel van) de omzet buiten Curaçao wordt behaald. Bedrijfsactiviteiten waaraan gedacht kan worden, zijn het exploiteren van webshops, callcenters of digitale klantenservices, scannen en digitaliseren van documenten en exporthandel.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de E-zone of de vrijstelling van winstbelasting

Bij diverse internationale handel in goederen kan zowel voor een E-zone als voor het gebruik van de vrijstelling van winstbelasting gekozen worden. In geval van diensten kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling winstbelasting. De keuze is afhankelijk van afwegingen per specifiek bedrijf. Neem voor bedrijfsspecifieke informatie contact op.

Moet ik daadwerkelijk op Curaçao verblijven?

Er moet wel sprake zijn van ‘substance’ op Curaçao. Dit kan door zelf een directie en personeel op het eiland te vestigen, maar u kunt ook gebruik maken van directievoering door een trustkantoor en/of van lokaal personeel.

Zijn er nog meer voordelen van vestiging op Curaçao?

Behalve de grote fiscale voordelen, profiteert u op Curaçao ook van onder meer lagere kosten (personeelskosten, vestigingskosten etc.), van de tijdzone, van de diverse talen (Nederlands, Papiamento, Spaans, Engels) die op het eiland gesproken worden en van de goede ligging ten opzichte van Zuid-Amerika.

Zijn er nadelen aan vestiging op Curaçao?

Wij kunnen ze niet bedenken. Of u moet niet van de zon houden..…?