De wereld aan je voeten op Curaçao

Succesvol ondernemen met een vrijstelling van winstbelasting op Curaçao

Om de economische positie van Curaçao te versterken en vooral exportdienstverlening te vergroten zijn in het recente verleden 2 zeer succesvolle faciliteiten opgezet: de E-zone en de vrijstelling winstbelasting. Deze bieden (e-commerce-) ondernemers verschillende belastingvoordelen, waaronder een zeer gunstig winstbelastingtarief. Bas Horsten, directeur van IQ-EQ Curaçao, doet verslag van zijn gesprek met Erwin Simons, als belastingadviseur verbonden aan SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants en internetondernemer Theo Jansen.

Theo, hoe ben je op het idee gekomen om op Curaçao je bedrijf op te zetten?

Op een IT-beurs in Utrecht sprak ik met Erwin Simons. Hij heeft jarenlang ervaring met entrepeneurs, die hun bedrijf hebben gevestigd op Curaçao. Naast het 0%winstbelastingtarief en de E-zone vennootschap heeft Curaçao een uitstekende internet-infrastructuur en spreekt men goed de Nederlandse taal. Allemaal goede ingrediënten om eens op Curaçao te gaan kijken. Via Erwin ben ik met Bas Horsten in contact gekomen en zo is het balletje gaan rollen.

Wat zijn nu de voordelen van de faciliteiten?

38972984 - girl sitting at the computer and makes online shopping in a white room

Het grote voordeel is het lage winstbelastingtarief van 2% respectievelijk 0%. Verschillende activiteiten, zoals de export van goederen, online diensten en allerlei vormen van dienstverlening die op het buitenland zijn gericht, kunnen worden verricht onder de vrijstelling van winstbelasting. De producten en diensten moeten geleverd worden aan afnemers die buiten Curaçao gevestigd zijn.

Het voordeel van de vrijstelling winstbelasting is dat deze faciliteit snel opgezet kan worden en de onderneming niet fysiek hoeft te zijn gevestigd in een E-zone, waardoor huurkosten laag zijn. Ten aanzien van de E-zone gelden iets meer formaliteiten. Deze moet aan bepaalde vereisten voldoen. De opzet is daarmee wat duurder. Het is overigens niet nodig dat de goederen of diensten waarin gehandeld wordt Curaçao aan doen. Alles kan per internet.

Zowel de E-zone wetgeving als de vrijstelling van winstbelasting zijn overigens goedgekeurd door Nederland en de OESO, dus er wordt feitelijk geen belasting ontweken of ontdoken.

Kun je een rekenvoorbeeld geven van het belastingvoordeel?

bc-img

Indien je producten verkoopt of (ICT)diensten levert aan Europese of Amerikaanse afnemers en daarmee een jaarwinst behaalt van € 100.000 is er geen belasting verschuldigd (of max. € 2.000). Dezelfde ondernemer die vanuit Nederland opereert, zal vanwege het vennootschapsbelastingtarief van 20% een belasting verschuldigd zijn van € 20.000. Dit is dus een aanzienlijk belastingvoordeel, dat alleen maar groter wordt naar gelang de winst oploopt (vanaf 200.000 euro winst loopt de vennootschapsbelasting in Nederland zelfs tot 25% op).

Waar moet je rekening mee houden bij het opzetten van een bedrijf op Curaçao?

De vennootschap moet op Curaçao ‘substance’ hebben. Het bedrijf moet, anders gezegd, feitelijk handelen vanuit Curaçao. Om hieraan invulling te geven moet onder andere een lokale directeur benoemd worden (bijvoorbeeld via een trustkantoor), het bedrijf een lokaal adres krijgen en een bankrekening op Curaçao worden geopend. Hiervoor is het goed fiscaal advies in te winnen bij Erwin Simons, die bekend is met zowel de Nederlandse als de Curaçaose belastingwetgeving.

In het begin zijn er de benodigde opstartkosten. Deze zijn echter eenmalig en worden snel weer terugverdiend. Het trustkantoor vraagt daarnaast, voordat zij hun diensten gaan verlenen, allerlei compliance documenten op, zoals onder andere een bankreferentie en paspoortkopie.

Heb je nog een goede tip voor toekomstige ondernemers die zich op Curacao willen gaan vestigen?

Voordat ik het bedrijf heb opgezet op Curaçao heb ik eerst een oriënterend gesprek gehad met WB Accountants | Belastingadviseurs en met IQ-EQ op Curaçao. Daarbij werd me duidelijk gemaakt hoe het oprichtingstraject verloopt en wat de mogelijkheden zijn. Ik heb er gelijk een week vakantie aan geplakt, want het is natuurlijk een heerlijk eiland!