Kosten voor het gebruik van de E-zone of vrijstelling winstbelasting

Bij zowel de E-zone regelgeving als bij de vrijstelling winstbelasting geldt een ‘substance eis’. Er zullen een passend aantal voltijd medewerkers moeten worden aangenomen en er zullen jaarlijks terugkerende, lokale operationele kosten gemaakt moeten worden. De vestigingskosten variëren uiteraard naar gelang de aard en omvang van de onderneming. Kosten waaraan gedacht moet worden, zijn:

  • Oprichtingskosten (Curaçaose vennootschap, statuten, KvK, vestigingsvergunning, bank);
  • Kosten voor verzorgen jaarrekening en aangiften;
  • Eventuele kosten voor directievoering;
  • Huur en energie;
  • ICT-infrastructuur;
  • Personeelskosten.

E-zone of vrijstelling winstbelasting voor uw bedrijf?

Globaal kunt u ervan uit gaan dat bij een verwachte winst van tenminste € 150.000 per jaar vestiging in de E-zone of gebruik maken van de vrijstelling winstbelasting interessant kan zijn. De te maken kosten zijn dan veelal lager dan het fiscale voordeel. Voor een berekening voor uw bedrijf inclusief persoonlijk advies, kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Kostenindicatie vestiging op Curaçao

Eenmalige kosten voor het opzetten van een structuur zijn (exclusief notariskosten) ca. € 7.500.

Jaarlijkse kosten zijn circa:

E-zone
(2% belasting)
Vrijstelling winstbelasting
(0% belasting)
Jaarrekening per entiteit€ 3.500€ 3.500
Directie per entiteit *)€ 2.500€ 2.500
Huur per kantoorruimte€ 7.000€ 3.000
Fiscale aangifte per entiteit€ 500€ 500
Aanvraag e-zone vergunning€ 1.750


€ 15.250 Meer info E-zone€ 9.500 Meer info

*) Deze kosten betreffen de minimum vergoeding met daarin begrepen de domicilie verlening en jaarvergadering. Niet inbegrepen zijn overige administratief-juridische uren. Indien gewenst kan op maat een directie contract afgesloten worden.
Voor beide regelingen zijn dit gemiddelde kosten. Afhankelijk van de aard en activiteiten van de entiteit kunnen de kosten afwijken. Aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor administratie en ICT, worden op aanvraag geoffreerd.