Groeistrategie Curaçao Integraal en Samen

Curaçao en Nederland gaan hun samenwerkingsrelatie een krachtige impuls geven. Minister-president Mark Rutte en zijn Curaçaose ambtgenoot Eugene Rhuggenaath hebben daartoe een samenwerkingsconvenant ‘Groeistrategie Curaçao’ getekend. Dat gebeurde in de marge van de investeringsconferentie Bon Bini for Business.

Het convenant kan worden gezien als een modernisering van de meer traditionele samenwerkingsrelatie van de afgelopen decennia. Curaçao heeft het voortouw genomen met het opstellen van een integraal, samenhangend plan (‘Groeistrategie Curaçao Integraal en Samen’) ter bevordering van de economische groei, versterking van het financieel beheer en de professionalisering van de overheidsorganisatie. Vervolgens is Nederland gevraagd om samenwerking bij de uitvoering van het plan.

Lees hier het volledige convenant.